← Översikt
Vår älskade
IngaMaja
Johansson
* 25 september 1931
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Lönsboda 24 mars 2024
Inger och Kenth
Emelie med familj
Marie-Louise och Leif
Marcus, Mathilda, Moa 
med familjer
Ulrika och Göran
Martin, Oscar med familjer
Ulf och Marie
Anton, Amanda 
med familjer
Övrig släkt och vänner
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor
Begravning i Örkened k:a
fredag 19/4, 10.00. Efteråt
inbjudes till minnesstund i
församlingshemmet. Anm.
deltagande till Begr.byrån
Liljenberg, 0479-20070 el
anm.liljenberg@gmail.com
sen. 15/4. Tänk gärna på
Barncancerfonden,
givarservice 020-902090.
Ett varmt tack till
personalen på Bergfast 
för god och kärleksfull
omvårdnad.