← Översikt
Vår älskade
Kenneth
Kytömäki
* 21 maj 1977
har lämnat sin plats 
på jorden
den 8 juni 2024
Dennis, Nova, Elton
Sirpa och Stefan
Jimmie med familj
Nu är kampen över 
och du får äntligen vila
Du kämpade väl 
men förlorade
Ljuset har slocknat 
men en ny stjärna  
på himlen har tänts
Vila lugnt
det förtjänar du !
Begravningen äger rum i
Heliga Korsets kapell
torsdagen den 8 augusti 
kl 14.30. Därefter inbjudes
till en minnesstund på
Östermalmskyrkans café.
O.s.a till Ullmans begr byrå 
tel 044-310080 
senast den 30 juli.