← Översikt
Vår älskade
Alice
Svensson
* 26 augusti 1930
har idag stilla insomnat,
älskad och saknad
Lönsboda den 26 mars 2024
Åsa & Lars-Göran
Sophie, Madelene
med familjer
Ulf & Bodil
Anton, Josefine med familjer
Magnus & Diana
Ellen, Pontus, Gustav
med familjer
Övrig släkt & vänner
När Far gick bort, 
 så ensam blev Din strid
Nu kära Mor, 
har även Du fått frid
Sov, kära två, 
som delat livets öden
I gravens ro 
förenade i döden
Begravning för Alice och 
Olle i Örkened k:a onsdag 
3/4, 11.00. Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden, gåvo-
telefon 0200-882400. Vid 
frågor, kontakta Begravnings-
byrån Liljenberg, 044-43131.
Ett varmt tack till
personalen på Bergfast 
för god och kärleksfull
omvårdnad.