← Översikt
Vår innerligt älskade
Son, Bror och Farbror
Martin Ohlin
* 5 augusti 1975
Röke
† 28 juni 2024
Mor och Far
Jerry
Kenny och Suzanne
Tony
Övrig släkt och vänner
Jag drömmer att jag åter
är frisk och stark
Jag drömmer jag vandrar
i skog och mark.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Tyringe kyrka fredag 
26 juli kl. 13.30. Därefter
inbjuds till minnesstund 
i Kyrkans hus med anmälan
senast måndag 22 juli via
hemsidan eller telefon 
0451-100 81. 
anderssonsbegravningsbyra.se