← Översikt
Vår älskade
Robin
Thörnström
* 23 oktober 1991
har idag lämnat oss i stor
sorg och saknad
MAMMA och PAPPA
Mikael, Marielle, Morgan
med familjer
Nu är din smärta borta 
och din själ är fri 
Du är nu tillsammans med
din älskade storebror.
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Se fonus.se/minnessidor