← Översikt
Vår kära
Anita
Niklasson
* 16 januari 1939
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
Bromölla 26 mars 2024
Eva och Bengt
Lina och Martin
Edvin, Elmer
Linnea och Torbjörn
Kerstin och Jasse
Sandra och Andre
Veda, August
Robin och Lina
Nu slut är smärtan
Du funnit frid
Men lämnat hjärtan
som saknar Dig
Begravningen äger rum i
Ivetofta kyrka onsdagen 
den 10 april kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Varmt tack till personalen
på Lagunen avd Pärlan för
god omvårdnad.