← Översikt
Vår älskade Pappa
Ingemar
Isendahl
* 22 januari 1950
har efter lång tids sjukdom
lämnat oss
Kristianstad 
den 11 mars 2024
David, Jonna, Joel
med familjer
MarieLouise och Tore
med familj
Övrig släkt och vänner
Vårt liv är en vindfläkt, 
en saga, en dröm
En droppe som faller 
i tidernas ström
Den skimrar i regnbågens
färg en minut
brister och faller 
och drömmen är slut
Nils Ferlin
Eller som vår Pappa 
kanske skulle ha 
uttryckt sig
"Jaha, det var det det"
Begravningsakt med urna
äger rum i Heliga Korsets
kapell torsdagen 
den 2 maj kl 14.30.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Vä
församlingshem. O.s.a till
Ullmans begr byrå tel 044-
310080 senast den 25 april.
Istället för blommor tänk på
Världsnaturfonden 
tel 08-624 74 14.
Ett varmt tack till
personalen på Lanternan.