← Översikt
Vår kära 
Bengt
Hansson
*19 juli 1950
har stilla insomnat
Kristianstad
† 21 mars 2024
Jonas och Åsa
Jessica och Mikael
Emma, Felicia
Bo och Gunilla
Margareta
Släkt och vänner
Stilla, så stilla Du somnat
Din smärta så tåligt Du bar
men Ditt ljusa minne
 står kvar
Begravning för Bengt sker 
i Vä kyrka 24 maj kl 11:00.
Därefter inbjuds till
minnesstund i Vä
församlingshem.
Anmälan till 
Hanséns & Lindhs 
tel 044-19 06 90 
eller via hemsidan 
senast den 17 maj.
——
Tänd ett ljus för Bengt
i minnesrummet.
www.hlbegravning.se