← Översikt
Vår käre
Ingmar
Kristiansson
* 6 april 1939
har lämnat oss i stor 
sorg och saknad
Osby 
den 24 mars 2024
Fredrik
Linda och Fredrik
Estelle, James
Du var så god, 
Du var så glad
Du lämnar bara 
vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt 
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Sov i ro Pappa
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Osby kyrka
torsdagen den 
18 april kl. 13:00. 
Efter akten i kyrkan
inbjudes till minnesstund
med anmälan om deltagande
senast 12/4 till
begravningsbyrån.
Hedra gärna Ingmars minne
med en gåva via hans
minnesrum på
www.tomaspetersson.se
Begravningsbyrå Tomas
Petersson tel. 0479-106 77