← Översikt
Vår älskade
Lars
Georgsson
* 14 juni 1934
har lämnat oss i stor
 sorg och saknad
Åhus 26 juni 2024
BARBRO
Charlotta och Jens
Ellen, Stefan och Signe
Hedda och Mustafa
Brita
Vi alla som har känt Dig 
och vet hur Du var
önskar så att Du
bland oss fanns kvar
Men nu då Du gått
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns
allt det fina ändå
Tack för allt!
Begravningen sker inom
familjen
Se fonus.se/minnessidor