← Översikt
Vår kära
Birgit
Nilsson
* 7 september 1923
har nu fått ro och vila 
och lämnat oss med 
många ljusa minnen.
Vinslöv
† 30 juni 2024
Lars och Kerstin
Bengt och Monica
Ingrid
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Frid susar träden kring
huset Du älskat
Farväl bugar blommorna
Du vårdat så ömt
Tack viskar fågeln, som var
morgon Dig hälsat
Tyst sjunger vinden, 
Vila i frid.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Matteröds kyrka fredag
9 augusti kl. 13.30. Därefter
inbjuds till minnesstund i
Församlingshemmet med
anmälan senast måndag 
5 augusti via hemsidan eller
telefon 0451-100 81. 
Tänk gärna på Demensfonden 
telefon 08-658 99 26.
Ett varmt tack till
personalen på Sjögläntan
avd. 5 för god och
kärleksfull omvårdnad.
anderssonsbegravningsbyra.se