← Översikt
för visad omtanke 
i sorgen och saknaden
 efter vår kära
Marianne
Eriksson
Tack även för deltagande 
vid begravning, för blommor
samt minnesgåvor.
Rolf 
med familjer