← Översikt
Vår kära
Ingeborg
Ekberg
* 16 februari 1925
har i stillhet insomnat.
Ballingslöv
† 29 juni 2024
Bo Inge och Gunilla
Louise och Johan
William, Emilia
Elinor och Dan
Viking, Vilja, Lova
Ylva och Krister
Madeleine och Andreas
Elias, Hedvig
Gustav och Emelie
Nemi, Frans
Släkt och vänner
Mammas trötta huvud 
har lagt sig till ro
Flitiga händer fått vila
Nu sover hon lugnt
i sitt tysta bo
Dit våra tankar ila.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Stoby kyrka
onsdag 7 augusti kl. 13.30.
Efter gravsättning inbjuds till
minnesstund i Försam-
lingshemmet med anmälan
senast tisdag 30 juli via hem-
sidan eller tel. 0451-100 81. 
Tänk gärna på Barncancer-
fonden tel. 020-90 20 90.
Ett varmt och innerligt tack
till alla på Hemtjänsten Norr
för kärleksfull vård.
anderssonsbegravningsbyra.se