← Översikt
Varmt tack till alla
som på olika sätt hedrat
minnet av vår älskade
Ingmar Hedin
vid hans
bortgång och begravning.
Tack för all omtanke,
vackra blommor
och minnesgåvor.
LENA
PerOla  Anna  Maria
med familjer