← Översikt
Min älskade maka
Vår kära mor
har lämnat 
oss i stor saknad
Clary
Persson
* 23 april 1932
† 19 mars 2024
GERT
Björn och Susann
Jan och Raquel
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Sov i ro min kära maka
Sov i ro vår lilla mor
Ingen vet hur vi dig sakna
Ack vad tomheten är stor
Begravningen för Clary sker 
i Nosaby kyrka fredagen 
den 26 april kl.10.30.
Upplösning sker vid graven.
———
Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden.
Tänd ett ljus för Clary 
i minnesrummet.
www.hlbegravning.se