← Översikt
Våra kära
Mona BengtÅke
Edvardsson Åkesson 
Åkesson
* 18 april 1953 *17 november 1948
har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad
Kristianstad 24 juni 2024
Barnen med familjer
Håkan och Pernilla med familj
För evigt älskade
Begravningsceremonin äger rum i 
Heliga korsets kapell den 18 juli kl 14.30.
Tänk gärna på den fonden som ligger dig varmt om hjärtat.