← Översikt
Vår älskade
Eric
Böckman
* 5 augusti 1925
har flyttat till sitt
himmelska hem
Osby den 24 mars 2024
GERTIE
Liselotte och Per
Håkan och Hillevi
Mats och Agneta
Åsa och Mikael
Barnbarnen med familjer
Släkt och vänner
Herren är min herde, 
mig skall intet fattas,
han låter mig vila 
på gröna ängar;
han för mig till vatten 
där jag finner ro
Psalt. 23:1-2
Begravning i Osby
Pingstkyrka torsdag 18/4,
11.00. Efter akten skiljs vi
åt. Tänk gärna på Barn-
missionen, swish 9010802,
märk "TMA Eric B".
Ett varmt tack till
personalen på Rönnen för
god och kärleksfull
omvårdnad.