← Översikt
Vår älskade
Tom Larsson
* 28 december 1947
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Kristianstad
† 1 juli 2024
MARIANNE
LINDA & MAGNUS
Dennis
Hannah & Samuel
LINA & FREDRIK
Neo & Tira
Släkt & Vänner
Du gav oss din trygga
och varma hand
Så snar till hjälp
så ofta den hann
Tack älskade Tom
för åren som gått
Tack käre Pappa
och Svärfar
för allt som vi fått
Tack från Barnbarnen kära
de stod Ditt hjärta så nära
Svårt att mista
svårt att förstå
Ett hjärta av godhet
har slutat att slå
Begravningsgudstjänsten
äger rum 
i Nosaby kyrka den 19 juli
kl 10,30
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Nosaby
församlingshem
Anmälan senast den 14 juli 
via Toms minnessida på
lavendla.se/minnessidor-
eller via
begravningsrådgivaren 
Mia Hultgren 
010-188 6755
Tack till Lungdagvården
CSK, PAVA och ASIH