← Översikt
Vår älskade
Evy Nilsson
* 2 augusti 1939
har stilla somnat in
Hammar
† 28 juni 2024
KALLE
Peter och Katarina
Lasse och Ulrika
Micke
Barnbarn 
Barnbarnsbarn
Bonusbarn
Släkt och vänner
Tack för allt gott som Du
oss givit
Din rena kärlek till oss
envar
Här har så tomt och öde
blivit
Ditt goda minne lever kvar
Begravningen för Evy sker 
i Nosaby kyrka onsdagen
den 7 augusti kl 10.30. 
Därefter inbjuds till
minnesstund.
Anmälan till 
Hanséns & Lindhs 
tel 044-19 06 90 
eller via hemsidan 
senast den 26 juli.
———
Tack till personalen på
Infektionskliniken för god
omvårdnad.
www.hlbegravning.se