← Översikt
Vår kära
Kerstin
Lundh
* 3 augusti 1940
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Kristianstad 
den 16 mars 2024
Syskonbarn med familjer
Övrig släkt och vänner
Tack för allt
Begravningsakt med urna
äger rum i Heliga korsets
kapell fredagen den 10 maj
kl 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.