← Översikt
Vår älskade
Arsen Ban
* 27 mars 1964
har alldeles för tidigt
lämnat oss i oändlig 
sorg och saknad.
Kialt
† 20 mars 2024
ELAINE
Alexander och Josefine
Alice, Albert
Emmelie och David
Louise och Max
Mamma
Så liten plats
en människa tar på jorden
Mindre än ett träd i skogen
Så stort tomrum 
han lämnar efter sig
En hel värld 
kan inte fylla det.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Hässleholms kyrka
tisdag 23 april kl. 10.00.
Därefter inbjuds till minnes-
stund på Kialtsgården med
anmälan senast tisdag 16 april
via hemsidan eller 
tel. 0451-100 81.
anderssonsbegravningsbyra.se