← Översikt
Vår älskade Pappi
PerÅke
Carlsson
* 12 april 1950
har lämnat oss i 
stor sorg och saknad.
Hässleholm
† 22 mars 2024
Camilla och Magnus
Poppe och Susann
Kristofer och Pia
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Inger med familj
Smell the sea 
and feel the sky
let your soul 
and spirit fly.
Van Morrison
Begravningsakten äger rum
i kretsen av de närmaste.
anderssonsbegravningsbyra.se