← Översikt
Vår älskade
Rolf
Andersson
* 26 september 1935
† 27 juni 2024
Kristina och Per
Emma och Fredrik
Loke, Ture, Essa
Karolina och Thorleif
Alfrida
Helena och Peter
William
Fredrik
Ida och Adam
Gråt ej vid min lugna grav
Jag känner inga tårar mer
men vill så gärna torka av
de jag på era kinder ser
Minns mig som jag 
var en gång
Då allting sjöng 
av livets sång
Minns hur varmt på
Er jag tänkte
Minns den kärlek 
jag Er skänkte
Begravningen äger rum i
Åhus kyrka onsdag 31 juli
kl.11:00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Åhus församlinghem.
Anmäl deltagande senast 23
juli till Fonus 044-203660.
Ljus klädsel
Varmt tack till
Charlottesborgs
demenscentrum Avd. 2-3.
Ni är fantastiska!
Se fonus.se/minnessidor